Cài đặt Hoa Sơn Luận kiếm 3D

Phiên bản 1.2 (14:00 23/11/2015)
- Fix lỗi NPC Bánh bao

Click vào hình quả táo để cài đặt

Sau khi cài đặt xong, chọn vào Settings > General > Device Management rồi Trust ứng dụng Hoa Sơn Luận Kiếm 3D như hình minh họa bên dưới